มิดเทอม!!!

posted on 12 Aug 2010 19:31 by momo100

 

เท่าที่รู้ คือ ยังไม่ตก (แต่รู้สึกวันจันทร์บอกคะแนนวิทย์ก็คงจะตกแหละ 55)

เต็ม 20

อังกฤษหลัก 15.8

อังกฤษเสริม 17

ญี่ปุ่น 17.8

ไทยเสริม 14.2

ไทยหลัก 19.5

 

แค้นที่ไทยเสริม ทำแบบฝึกหัดไปตั้งหลายหน้า ถึงขั้นเอาโอเนตมาทำได้ 14.2

ไทยหลักแค่อ่านๆสรุปๆดันได้ 19.5  เยี่ยมจริงๆ

คะแนนภาษาผ่านแต่เดี๋ยววันจันทร์เจอวิทย์กับเลขเอาไปคงตกเลยแหละ 55

ปล. วันนี้วันแม่ รักมากให้มากๆนะ